Giỏ hàng

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán bằng hình thức sau:

  • Trả tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua tài khoản, kênh giao dịch trực tuyến: momo, Cod
  •  Tài Khoản giao dịch: 8183338888 - Công ty Cổ Phần Lozen Việt Nam -  Ngân hàng ACB

Lưu ý: Khách hàng khi sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến sẽ được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán